Strona główna

Wydział Parkowania i Roweru Miejskiego 

SPP Szczecin

al. Wojska Polskiego 105, 70-483 Szczecin
Tel.: 91 4809000 Reklamacje: 91 4809015 Fax: 91 4809030
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00
adres

———
 K O M U N I K A T 
Informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 roku został zlikwidowany punkt kasowy mieszczący się przy ulicy Wojska Polskiego 63
———

Punkty kasowe:

al. Wojska Polskiego 105
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 17:00


Numer rachunku bankowego:
Bank PKO BP  40 1020 4795 0000 9802 0259 3069

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC. Numer IBAN tego rachunku: PL 40 1020 4795 0000 9802 0259 3069
kod BIC Banku PKO BP: BPKOPLPW

UWAGA!
W tytule wpłaty konieczne jest wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz numeru otrzymanego zawiadomienia.