Strona główna

Wydział Parkowania i Roweru Miejskiego 

———
 K O M U N I K A T 
Przypominamy, że w dniu 2 maja 2017 r. nie są pobierane opłaty za parkowanie
w Strefie Płatnego Parkowania
 
UCHWAŁA NR XX/564/12 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 czerwca 2012 r.
———

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00
Reklamacje czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 17:00

SPP Szczecin

al. Wojska Polskiego 105, 70-483 Szczecin
Tel.: 91 4809000 Reklamacje: 91 4809015 Fax: 91 4809030
adres

Punkty kasowe:
al. Wojska Polskiego 105
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 17:00


Numer rachunku bankowego:
Bank PKO BP  40 1020 4795 0000 9802 0259 3069

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC. Numer IBAN tego rachunku: PL 40 1020 4795 0000 9802 0259 3069
kod BIC Banku PKO BP: BPKOPLPW

UWAGA!
W tytule wpłaty konieczne jest wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz numeru otrzymanego zawiadomienia.